فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0
محتوای فعالیت مجازی

اینستاگرام زمین بازی ما نبود…

اینستاگرام زمین بازی ما نبود! شاید از اول هم همین گونه بود و من صرفا به اصرار دوستان، سال گذشته به مدت چند ماهی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خصوصا اینستاگرام را با جدیت پیگیری کردم اما همیشه به چند دلیل ...