فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0

پل های ارتباطی

دکتر سید جلال موسوی

مدیر دپارتمان زیست شناسی فارانیوم
مدرس باسابقه مدارس سمپاد و نمونه دولتی استان یزد
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
مولف و طراح سوالات و پروژه های آموزشی زیست شناسی