فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0
دکتر علی رفیعی، فارانیوم

پل های ارتباطی

دکتر علی رفیعی

مدیر دپارتمان شیمی گروه آموزشی فارانیوم 

طراح سوالات دوازدهم تجربی قلمچی

طراح سوالات آزمون تک درس قلمچی( تراز های برتر)
مولف وعضو دپارتمان آموزشی کاگو
نویسنده کتاب هشتگ کنکوری انتشارات کاگو
ویراستار علمی انتشارات خیلی سبز،تخته سیاه
بالاترین درصد شیمی کشور در کنکور ۱۳۹۹ ریاضی