فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0

پل های ارتباطی

سارینا زارع

رتبه 26 کنکور تجربی 99
رتبه 14 کنکور زبان 99
مدالیست طلای گروهی المپیاد آموزش پزشکی دوره سیزدهم
فارغ التحصیل فرزانگان یک تهران
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

منتور درس فیزیک گروه فارانیوم