فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0

پل های ارتباطی

سید مجتبی سیدمحسنی

فارغ التحصیل سمپاد و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه یزد

متخصص سئو(SEO)

نویسنده و پادکستر حوزه آموزش و یادگیری اثربخش.

مدیر محتوایی پروژه فاراکست و ایده‌پرداز گروه مشاوره تحصیلی فارانیوم.

دوره های مدرس

هنر؛ محرک خلاقیت

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
2