فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0
محمد حسام سوف باف سرجمعی

پل های ارتباطی

محمد حسام سوف باف سرجمعی

مشاور و کوچ تحصیلی مقطع دبیرستان و کنکور 

فارغ التحصیل سمپاد استان یزد

رتبه 860 کنکور سراسری و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه یزد

سابقه مشاوره مدارس سمپاد و نمونه دولتی برتر استان یزد

موسس، مدیر اجرایی و محتوایی گروه مشاوره تحصیلی فارانیوم

طراح و نویسنده پلنر تحصیلی و گایدلاین هدایت تحصیلی و مسیر شغلی فارانیوم

دوره های مدرس

هوش مالی و اقتصاد

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
4

یادگیری بهینه بر مبنای نوروساینس

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
4

ارائه خلاق

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
35

نقشه راه؛ از ایده تا اجرا

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
7

ذهن ارزش آفرین!

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
62

کارگاه حل مساله و حل تعارض

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
55

تفکر و اندیشه ورزی فعال

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
122

دوره تفکر دایورجنت و تاب‌آوری

400,000 تومان 160,000 تومان
05:00ساعت
229