فاراکست، انتشار ماهانه از وبسایت فارانیوم و پلتفرم های معتبر پادگیر
0
مهران مختاری فارانیوم

پل های ارتباطی

مهندس مهران مختاری

مدیر دپارتمان ریاضی تجربی گروه فارانیوم

کوچ تخصصی درس ریاضی

نویسنده بانک سوال ریاضی کنکور

مدرس بیش از 100 دانش آموز رتبه برتر کنکور سراسری

فارغ التحصیل مهندسی عمران و MBA